çör çöp

is. 劈柴, 柴枝; 杂物, 碎屑之物

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • çör-çöp — top. Alaq, ağac, ot və s. qırıntısı. Üç qızın yığıb bir yerə qaladığı çör çöpə Güldanə od vurdu. Ə. Vəl.. Torpağın qış aratına qoyulması yerdə qalmış çör çöpün çürüntüyə çevrilməsinə, torpağın qidalanmasına səbəb olur …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • çöp — şarabın tortusu, her şeyin çöküntüsü, çöp, çör çöp; herhangi bir şeyin çökeli I, 318; III, 119 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • çor — ince çöp ve çalı, çalı çirpiden mâmul ev, toplanmış şey; bir kuş ismi dir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yam — çör çöp, pislik, çapak, göze ve ba;ka yere kaçan çör çöp III, 5, 160 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • alanqu — (Lənkəran) çör çöp. – Peçə alanqu at, qızışsın …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • alışıx — (Ağdam, Qarakilsə) ocağın gözünə qoyulan quru çör çöp, yonqar. – Odun yaşdı, ojağın gözünə bir az alışıx qoy yansın (Ağdam) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • çırna — I (Mingəçevir, Zərdab) əkin üçün yararlı olmayan (yer). – Bu yer çox çırna yerdi (Zərdab) II (Ağcabədi) çör çöp. – Sahədə çırna dənne:rəm III (Ağsu) kol …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • çiləkən — (Cəbrayıl, Çənbərək, Qazax, Oğuz, Tovuz, Zəngilan) axar suyun qabağına yığılan çör çöp, zir zibil. – Arxın çiləkənin təmizdə, su yaxşı gessin (Zəngilan); – Su qajdarını çiləkənnən təmizdəsən itgi olmaz (Tovuz) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • çimpiz — (Zaqatala) kotanın ağzına yığılan çör çöp …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • çüpə — (Cəlilabad) çör çöp. – Qıza, ged çüpə gəti tökim təndürə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • gırcın — (Ağdam, Çənbərək, Qazax) mal otu yedikdən sonra qalan çör çöp. – Malın qavağında qalan gırcını bir yerə yığ (Çənbərək) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.